Драги наставници,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

За отварање месечних планова и припрема користите претраживаче Internet Explorer i Mozzila Firefox.

 

 

Радне верзије планова и припрема за школску 2020/2021. годину

 

 

                                                                                                                                                                                                       
Српски језик и књижевност 1. Годишњи план
  2. Глобални план
  3. Садржај
  4. Дневне припреме
   
   
Енглески језик 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   
   
Историја 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Физика 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Хемија 1. Годишњи план
  2. Годишњи план рада наставника
  3. Школски програм за седми разред
  4. Месечни планови
  5. Месечни планови по исходима
  6. Дневне припреме
   
   
Ликовна култура 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Музичка култура 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме
  6. Прилози
   
   
Информатика 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Биологија 2021/2022. год.
1. Годишњи план
  2. Месечни планови Србија и Војводина
  3. Дневне припреме
   
   
Географија 2021/2022. год. 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Месечни планови Војводина
  4. Дневне припреме
   
   
Техника и технологија
1. Годишњи план
2021/2022. год. 2. Месечни планови
Зоран Лапчевић 3. Дневне припреме
   
   
Техника и технологија          
1. Годишњи план
2021/2022. год. 2. Месечни планови
 Д. Голубовић, Н. Голубовић 3. дневне припреме
   

ЕДУКА на "Facebook"