Радне верзије планова и припрема за школску 2020/2021. годину

 

 

Српски језик и књижевност                                    1. Годишњи план рада наставника (Србија)                                                                                                                   
  2. Годишњи план рада наставника (Војводина)
  3. Глобални план - распоред наставних јединица (Србија)
  4. Глобални план - распоред наставних јединица (Војводина)
  5. Месечни планови
  6. Дневне припреме
   
   
   
   
Енглески језик 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   
   
Историја 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Физика 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Хемија 1. Годишњи план
  2. Школски програм за седми разред
  3. Месечни планови
  4. Дневне припреме
   
   
Ликовна култура 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Музичка култура 1. Годишњи план (Србија)
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Дневне припреме
   
   
Информатика 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   

ЕДУКА на "Facebook"