Нови план наставе и учења

                                  школска 2019/2020. година

  


Информатика       
                                                                                     
1. Годишњи план
2. Месечни планови
2. Месечни планови Војводина
3. Дневне припреме за септембар              

Историја   1. Годишњи план

2. Месечни планови

3. Месечни планови - Војводина
4. Дневне припреме за септембар
 

Музичка култура 
  1. Годишњи план
2. Месечни планови
3.Месечни планови Војводина
4. Дневне припреме за септембар
 

Ликовна култура   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3.Месечни планови Војводина  
4. Дневне припреме за септембар
 
 

Техника и технологија
  1. Годишњи план

2. Месечни планови

3. Месечни планови Војводина
4. Дневне припреме за септембар
 

Енглески језик   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови Војводина
4. Дневне припреме за септембар
 

Српски језик         
                                                                                                                                  
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар                
 
   
 
 
 
 
Физика                  
                                                                                         1. Годишњи план

2. Месечни планови

3. Месечни планови Војводина
4. Дневне припреме за септембар           
 
     
 
 
 

ЕДУКА на "Facebook"