школска 2018/2019. година

 

Биологија

аутор планова и припрема: 

Весна Милетић

 

 

Нови план наставе и учења

1. Годишњи планови за Србију и Војводину уз уџбеник Биологија 5 ауторки Вере Матановић и Весне Милетић


2. Месечни планови за Србију и Војводину уз уџбеник Биологија 5 ауторки Вере Матановић и Весне Милетић


3. Дневне припреме уз уџбеник Биологија 5 ауторки Вере Матановић и Весне Милетић
Географија  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови Војводина
4. Дневне припреме
 

Математика  Нови план наставе и учења

1. Годишњи план

2. Годишњи план Војводина

3. Месечни планови

4. Месечни планови Војводина

5. Дневне припреме за септембар
 

Информатика  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови Србија
2. Месечни планови Војводина
3. Дневне припреме

Историја  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
 

Музичка култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4.Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Ликовна култура  Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4.Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Српски језик  

Читанка Бабуновић и Манојловић

Нови план наставе и учења

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Читанка Јовић и Граматика Журић

Нови план наставе и учења

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

Техника и технологија
 Нови план наставе и учења 1. Годишњи план

2. Месечни планови

3. Месечни планови Војводина
4. Дневне припреме
 

Енглески језик,

школска 2020/2021.

 Нови план наставе и учења 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме
 

ЕДУКА на "Facebook"