Поштоване учитељице и учитељи,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

За отварање месечних планова и припрема користите претраживаче Internet Explorer i Mozzila Firefox.

 

 

Нови план наставе и учења, школска 2021/2022. година

 

Пројектна настава                                                                                                                      1. Годишњи план                                                                                                                           
   
   
Српски језик 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме
   


Математика
1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме


Ликовна култура 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4.Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме


Музичка култура 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме
  6. додатак


Природа и друштво 1. Годишњи план
Љ. Вдовић, Б. Матијевић 2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме


Природа и друштво 1. Годишњи план
З. Веиновић, В. Матановић, В. Бокић
2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме


Енглески језик 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   


   
   
   
   
   

 

 

 

 

ЕДУКА на "Facebook"