школска 2019/2020. година

 

 

Физичко васпитање                                                                  1. Годишњи план

                                                                                                           2. Месечни планови

                                                                                                           3. Дневне припреме


Енглески језик   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме

Математика

Математика

 

 

 

Зарупски и Влаховић

1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник
 
1. Годишњи план
2. Месечни планови
3.Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник

Ликовна култура   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Народна традиција   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

 

 

Српски језик  

 

 

1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник

Читанка Водено огледало, Првуловић и др. и Поуке о језику Жубор речи, Првуловић и др. 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник

Природа и друштво   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Месечни планови - Тероторија Војводине
5. Приручник

ЕДУКА на "Facebook"