Постављени планови и припреме су важећи до краја школске 2018/19. године

 

Физичко васпитање   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме

Ликовна култура   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Прилози

Математика
Математика Дрезгић 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник
 
 
Математика 1. Месечни планови
2. Месечни планови - Територија Војводине
3. Дневне припреме
4. Годишњи план
5. Приручник

Музичка култура   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Народна традиција   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник

Српски језик   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Месечни планови - Територија Војводине
4. Дневне припреме
5. Приручник
6. Прилози

Свет око нас   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
4. Приручник
5. Месечни планови - Територија Војводине

Чувари природе

 

 

  1. Месечни планови
2. Дневне припреме
3. Годишњи план
 

Грађанско васпитање

 

  1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
 

Енглески језик    1. Годишњи план
2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
4. Приручник
 

ЕДУКА на "Facebook"