Нови план наставе и учења, школска 2020/2021. година

 

 Пројектна настава                                                                                       Годишњи план

                                                                                                                              

 

 

Интегрисана настава                                                                                      

 


Физичко и здравствено васпитање   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме

 


Ликовна култура

 М. Бузаши, З. Бузаши

 

 

 

Ј. Коштица, Г. Ратковић

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 
 
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 

Математика
В. Дрезгић, Б. Ђурић, А. Икер, С. Ђекић 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 
 
  1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
И. Јухас 3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме

 

Музичка култура   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 

     
Српски језик  

комплет 1:

Читанка, М. Манојловић, С. Бабуновић

Поуке о језику, И. Јухас, М. Јовић

Латиница, И. Јухас, Ј. Игњатовић

Радна свеска, М. Манојловић, Б. Ђурић комплет 2:

Читанка, М. Берковић, Н Шарић

Језичке поуке, Мр Љ. Прћић, Др Ј. Дражић

Латица по латица - Латиница, М. Берковић, Н Шарић

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 
 
 
 
 
 
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина                                                                                            
5. Дневне припреме
 
 
Свет око нас   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови - Војводина
5. Дневне припреме
 

Енглески језик    1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме
   
 

ЕДУКА на "Facebook"