Нови план наставе и учења

 школска 2019/2020. година

 

Пројектна настава      
     

 1. Годишњи план модел А

 2. Годишњи план модел Б

3. Годишњи план модел Ц 

 

 

 

Физичко и здравствено васпитање   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар

Математика    
 
 
 

Математика И. Јухас 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
 

   
 
 
 
 

Математика Љ. Вдовић 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
 

Ликовна култура

 Мариа Бузаши Марганић

 

 

 

 

 

Јелена Коштица, Горан Ратковић

1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припремe за септембар
 
 
 
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме

Музичка култура   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
 

Српски језик   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
 

Свет око нас

  1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
 

Енглески језик   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар


Грађанско васпитање                                                                                                                         1. Годишњи план

 изборни предмет                                                                                                                                2. Месечни планови

                                                                                                                                                                     3. Дневне припреме

 

ЕДУКА на "Facebook"