Нови план наставе и учења

 школска 2018/2019. година

 

Пројектна настава      
     

 1. Годишњи план модел А

 2. Годишњи план модел Б

3. Годишњи план модел Ц 

 

 

 

Физичко васпитање   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар

Математика    
 
 
 

Математика И. Јухас 1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
 

   
 
 
 
 

Математика Љ. Вдовић 1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме за септембар
 

Ликовна култура   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припремe за септембар
 
 

Музичка култура   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
 

Српски језик   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
 

Свет око нас

  1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар
 

Енглески језик   1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме за септембар


ЕДУКА на "Facebook"