Драге учитељице и учитељи трећег разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  • у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.

 

11. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИКЈована Хајдер

Наставна јединица: Придеви - утврђивање

1) Презентација:   https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgihgBt4Ehhm_Er8vZ0  

МАТЕМАТИКА: Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: Сабирање и одузимање

1) Презентација са интерактивним задацима

https://view.genial.ly/5f99ae3ec3eed80cfe655400/presentation-sabirae-i-oduzimae

2) Игрице

a) https://learningapps.org/view14696000 

б) https://view.genial.ly/5f9c71058519011e966a3187/game-sabirae-i-oduzimae 

3) Упитник

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuhKmzNZzZskxGmwTrAPqSK5938mZko7VXS-mbV8MtduKsSw/viewform


12. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: 52. час, Сабирање и одузимање (текстуални задаци) - утврђивање

1) Презентација: Сабирање и одузимање (текстуални задаци) by branislava73 on Genially

2) Упитник: Сабирање и одузимање (текстуални задаци) - утврђивање

3) За младе математичаре: Млади математичари by branislava73 on Genially

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор : Јована Хајдер

Наставна јединица: Од читања се расте, Јасминка Петровић, обрада

1) Презентација: https://drive.google.com/file/d/1A1q0nJka2E6d_gpJ3AJE37T8U_DA3Zsw/view?usp=sharing

2) Видео: OD ČITANJA SE RASTE.mp4

Emisija Autoportret Jasminka Petrovic.mp4


13. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИКЈована Хајдер

Наставна јединица: Писање речце НЕ уз именице, придеве и глаголе (утврњивање)

1) Презентација  https://www.thinglink.com/scene/1386170592717176834

 МАТЕМАТИКА: Бранислава Цуцић Топалов

1) Презентација са интерактивним задацима

https://view.genial.ly/5fad473a3497810d4ca5b341/presentation-mnozhee-3-50  

2) Игрице

a) Поновимо таблицу множења

 https://view.genial.ly/5fad4374be29f80d1749c203/game-vezhbamo-tablicu-mnozhea

б) Вежбајмо множење једноцифреног броја и десетице

https://view.genial.ly/5fad638ff73eb10d450e30ea/game-vezhbamo-mnozhee-ednocifrenog-broa-i-desetica  

3) Упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrOdyv9pu4a8uDHMkOijKD4xDaUtv5lg3ILZV3GtmEzsktxw/viewform