Драге учитељице и учитељи првог разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмонда и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


17. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јасмина Црнојевић

Наставна јединица:Зимска песма Јован Јовановић Змај

1) Презентација са песмама, квизом и видеима: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiQ71askabgxdgCST

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Весна Ристић

Наставна јединица: Писање и читање бројева од нула до десет (Јухас)

1)Презентација са квизом и игром: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiRBbSaFcK1c8Lj0m

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Писање и читање бројева од нула до десет (Вдовић, Јанаћковић, Матијевић)  

1) Презентација са квизом и игром: https://view.genial.ly/5ffb6f9f36185d5bd50cf581/interactive-content-gif-proba-paisajes-landscape  

СВЕТ ОКО НАС

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Седмица (обрада)

1) Презентација са играма: https://view.genial.ly/5ffd996fe5647b0d4048ca20/interactive-content-untitled-genially


 18. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: Новогодишњи час, језичке игре

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiSyKPPQkNcMNckd-

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Весна Ристић

Наставна јединица: Редни бројеви (обрада) Јухас

1)Презентација са квизом и игром: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiSqjyXOUByngR8fS

Ауторка: Ивана Павковић 

Наставна јединица: Редни бројеви (обрада) Вдовић

1) Презентација са квизом и игром: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiSh-W8LrYcd4ff9f

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА 

У сусрет Светом Сави

Ауторка: Ивана Павковић

1) Презентација са играма: https://view.genial.ly/60055de061bf7d0d23e6b1c3/interactive-content-u-susret-svetom-savi


 19. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: Читање и писање научених писаних слова

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiWdQJBnH3dC83FaR

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Ивана Павковић 

Наставна јединица: Замена места сабирака (обрада и утврђивање)

1) Презентација са квизом и игром: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiWhh_G9ZI-3dW60K

СВЕТ ОКО НАС 

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Човек ствара

1) Презентација са играма: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiWo0xU13rm05wj6A


20. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: Свети Сава и ђаци, Народна прича

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hU1hSwAEmrAczLr0?e=JQIswD

У оквиру презентације је следећи садржај:

1) Аудио-видео запис „Свети Сава и ђаци“ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UHDHXK7WI08

2) Песма Свети Сава – Хор „Чаролија“ https://www.youtube.com/watch?v=1VX572HzdEM&t=1s

3) Квиз – wordwall: „Свети Сава и ђаци“, народна прича

 (Питања преузета из Едукиног уџбеника Нови Буквар, аутора Б.

  Матијевић, Љ. Вдовић и Р. Јанаћковић)

"Свети Сава и ђаци", народна прича

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Весна Ристић

Наставна јединица:Замена места и здруживање сабирака         (Ивана Јухас)

1) Презентација: 91. Замена места и здруживање сабирака.pptx

2) Квиз: Замена места и здруживање сабирака

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: За толико већи број, обрада 

1) Презентација: 1. разред - За толико већи број- обрада.ppt

СВЕТ ОКО НАС 

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Својства материјала. обрада

1) Презентација са играма: 1.разред - Својства материјала - обрада.ppt


21. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Писано слово Н, обрада

1) Презентација са квизом: 100.час - Писано слово Н - обрада.ppt

МАТЕМАТИКА

Ауторка: Весна Ристић

Наставна јединица: За толико већи број, обрада

1) Презентација са квизом: 1. разред - За толико већи број- обрада.ppt

Ауторка: Весна Ристић

Наставна јединица: За толико мањи број

1)Презентација са квизом:

https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqfMk8oFqJTIiNl9U

СВЕТ ОКО НАС 

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Човек и материјали, утврђивање

1) Наставни листић: Човек ствара - листић.pdf

2) Игрица: Човек и материјали - Илустрација и питања преузети из Едукине Мудрице за Свет око нас 1, ауторке И. Јухас


22. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: Читање научених писаних слова

1) Презентација са квизом:

https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqfuUakbcZfyRRzw0

МАТЕМАТИКА (ЈУХАС)

Ауторка: Весна Ристић

Наставна јединица:Бројеви:11,12,13,14, 15

1) Презентација са квизомhttps://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgQgh4H2bwXTHAbd2

МАТЕМАТИКА (Вдовић)

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Одређивање непознатог броја

(Презентација обухвата обраду непознатог сабирка, умањника и умањиоца и три пратећа квиза)

1) Презентација са квизовима:https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgQe11nd4qFHGVclz

СВЕТ ОКО НАС

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Вода (обрада)

1) Презентација са квизомhttps://view.genial.ly/602bf7d5a361a60da4205ecd/interactive-content-1-razred-voda-obrada


 23. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: Писано слово Јј

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgSenHu9KAoNC6ffx

МАТЕМАТИКА (ЈУХАС)

Ауторка: Весна Ристић

Наставна јединица: Бројеви 16,17,18, 19, 20

1) Презентација са квизом https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgSyNTCDvfqWznD2t

МАТЕМАТИКА (Вдовић)

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Бројеви од 11 до 20

1) Презентација са квизом:   https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgSn0vzwsCJxLgVVK  

СВЕТ ОКО НАС

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: Вода (утврђивање)

1) Презентација са квизом https://view.genial.ly/6033a204fad0540d09144081/interactive-content-1-razred-voda-u-prirodi


 24. НЕДЕЉА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ауторка: Јасмина Црнојевић

Наставна јединица: 

Писано слово Вв

1) Презентација 

https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgTDXPuHm5GU000qy

СВЕТ ОКО НАС

Ауторка: Ивана Павковић

Наставна јединица: 

Ваздух (обрада)

1) Интерактивна презентација

https://view.genial.ly/603e7bf1aca8c40da2411fa2/interactive-content-1-razred-voda-u-prirodi-copy

МАТЕМАТИКА (ЈУХАС)

Ауторка: Весна Ристић

Наставна јединица:

Парни и непарни бројеви

1) Презентација са квизом

https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgTKyJrilnKyzNPlx