Драги наставници хемије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмондо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.

 

11.НЕДЕЉА

7. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Ковалентна веза. Грађење молекула једињења, обрада 

1) Презентација:Ковалентна веза.Грађење молекула једињења.pptx

2) Упитник: Ковалентна веза. Грађење молекула једињења

3) Тест: Ковалентна веза. Грађење молекула једињења петомонутни тест.docx


12. НЕДЕЉА

7. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Јонска веза, обрада

1) Презентација: Јонска везаpptx.pptx

2) Упитник: Јонска веза

3) Тест: Јонска вета петоминутна провера.docx

8. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база). Мера киселости раствора –pH вредност

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hCZjLlwsWC6Xh7xJ?e=npMwxm

2) Упитник: Електролитичка дисоцијација киселина и база. рН вредност

3) Тест: Електролитичка дисоцијација петоминутни тест.docx


 13. НЕДЕЉА

7. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Хемијске формуле и називи, обрада

1) Презентација: Валенца. Хемијске формуле и називи .pptx

2) Упитник: Валенца. Хемијске формуле и називи

3) Тест: Валенца. Хемијске формуле и називи петоминутни тест.docx

8. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица:Електролитичка дисоцијација соли, обрада

1) Презентација: Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база).pptx

2) Упитник: Електролитичка дисоцијација соли

3) Тест: Електролитичка дисоцијација петоминутни тест.docx

 

Ауторка: Даница Павловић

Наставна јединица: Соли (утврђивање)

1. Квиз: https://learningapps.org/15270348