Драги наставници хемије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмондо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


17. НЕДЕЉА

СЕДМИ РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Хомогене смеше у природи (ваздух и вода)

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiHqSNUIQ8JSc5dET

2) Петоминутна провера: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiHzX5f3K4srFSEQ5

3) Упитник/тест: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIA4xkOrt7S91AnXLsNB_hU4jhT1CKC0cdrgwbmWOyKSaJ1A/viewform

ОСМИ РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић 

Наставна јединица: Хемијска својства засићених и незасићених угљоводоника

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiH4VaxnVRVvukmBj

2) Петоминутна провера: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiQCUsOA5mXXLkmSi

3) Упитник/тест: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvO9WM9QXkaz3lOUxiJunbVJ1FESKTSMWh_BOW-ADbZ29mJg/viewform

Ауторка: Даница Павловић

Наставна јединица:Алкани, алкени, алкини (утврђивање)

1) Презeнтација са задацима и решењима задатака: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiQxxHmkeLjdtiEta


 18. НЕДЕЉА

7. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Масени процентни састав смеша, обрада

1) Презентација : Масени процентни састав смеша.pptx

2) Упитник: Масени процентни састав смеша

3) Тест: Масени % састав смеша петоминутна провера.docx

8. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединицаУгљоводоници - комбиновани задаци, утврђивање

1) Презентација  (у прилогу): Угљоводоници - комбиновани задаци.pptx

2) Упитник: Угљоводоници - комбиновани задаци

3) Тест: Угљоводоници задаци петоминутна провера.docx

8. разред

Ауторка: Даница Павловић

Наставна јединица: Алкани, алкени и алкини (утврђивање)

1)Презентација са задацима: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiTtsIkBARBUs3Rf3

2) Решења задатака: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiT2TwzCVp88QpN9F


 19. НЕДЕЉА

7. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Раздвајање састојака смеша – обрада

1) Презентација: Раздвајање састојака смеша (декантовање, цеђење,.pptx

2) Упитник: Раздвајање састојака смеша

3) Тест: Раздвајање састојака смеше петоминутна провера.docx

8. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Ароматични угљоводоници - обрада

1) Презентација: Ароматични угљоводоници.pptx

2) Упитник: Ароматични угљоводоници

3) Тест: Ароматични угљоводоници петоминутна провера.docx

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Нафта и земни гас. Полимери - обрада

 1) Презентација: Нафта и земни гас.pptx

2) Упитник: Нафта и земни гас. Полимери

3) Тест: Нафта и земни гас. полимери петоминутна провера.docx


20. НЕДЕЉА

7. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Хомогене и хетерогене смеше – комбиновани задаци – утврђивање

1) Презентација: Хомогене и хетерогене смеше - комбиновани задаци (2).pptx

2) Упитник: Хомогене и хетерогене смеше - комбиновани задаци

3) Тест: Хомогене и хетерогене смеше - комбиновани задаци петоминутна .docx

Хемија 8

Ауторка: Даница Павловић

Наставна јединица: Угљоводоници (утврђивање)

1) Комбиновани задаци: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiight4Ehhm_Er8vZ0

2) Решења задатака: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiigoCJl3Oq3J76WDf


21. НЕДЕЉА

7. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Закон о одржању масе – обрада

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hWf3DVTuL2EFh8Ha?e=fLRH1h

2) Упитник: Закон о одржању масе

3) Тест: https://1drv.ms/w/s!AssAL6lEZxb5hWZ2_FBHXIy8InjD?e=fgERKt

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединицаХемијске реакције

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hWiwBpG6aHsvQiWg?e=5zpABd

2) Упитник: Хемијске реакције

3) Тест: https://1drv.ms/w/s!AssAL6lEZxb5hWUZIcSUyqhbi1pi?e=097id3

8. разред

Аутор: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Алкохоли, номенклатура, добијање и примена – обрада

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hWOziDFSGZbERBS-?e=Z2mbWz

2) Упитник: Алкохоли, номенклатура, добијање и примена

3) Тест: Алкохоли петоминутна провера.docx

Хемија 8

Ауторка: Гордана Ракић


Наставна јединица: Алкохоли

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:7638460a-57de-4af4-9db2-fa874b7d452f


 22.НЕДЕЉА

СЕДМИ РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Састављање хемијских једначина

1) Презентација:Састављање једначина хемијских реакција.pptx

2) Гугл тест: Састављење једначина хемијских реакција

3) Петоминутна провера:Састављање једначина хемијских реакција петоминутна.docx

ОСМИ РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Хемијска својства алкохола

1) Презентација: Хемијска својства алкохола.pptx

2) Гугл упитник: Хемијске особине алкохола

3) Петоминутна провера Хемијске особине алкохола петоминутна.docx


 23. НЕДЕЉА

СЕДМИ РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Хемијске реакције и једначине - утврђивање

1) Презентација: Хемијске реакције и једначине - комбиновани задаци.pptx

2) Гугл тест: Хемијске реакције и једначине

3) Петоминутна провера: Хемијске реакције и једначине - комбиновани задаци петоминутна.docx

ОСМИ  РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић

Наставна јединица:Карбоксилне киселине - обрада

1) Презентација: Карбоксилне киселине - номенклатура, добијање.pptx

2) Гугл упитник: Карбоксилне киселине

3) Петоминутна провера Карбоксилне киселине петоминутна.docx

ХЕМИЈА 8

Ауторка: Даница Павловић

Наставна јединица: Алкохоли (утврђивање)

1) Интерактивна презентација: https://view.genial.ly/60350dc00229d40dba54a4c6/presentation-alkoholi-utvrivae


 24. НЕДЕЉА

СЕДМИ РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић

Наставна јединица: Релативна атомска и молекулска маса - обрада, 47. час

1) Презентација: Релативна атомска и релативна молекулска маса.pptx

2) Гугл тест: Релативна атомска и молекулска маса

3) Петоминутна провера: Релативна атомска и молекулсак маса петоминутна.docx

Ауторка: Весна Антонијевић

 Наставна јединица: Количина супстанце и мол. Моларна маса - обрада, 48. час

 1) Презентација: Количина супстанце и мол. Моларна маса.pptx

2) Гугл тест: Количина супстанце и мол. Моларна маса

3) Петоминутна провера: Количина супстанце и мол. Моларна маса петоминутна.docx

ОСМИ  РАЗРЕД

Ауторка: Весна Антонијевић

Наставна јединица:Естри - обрада, 48.час

1) Презентација: Естри.pptx

2) Гугл упитник: Естри

3) Петоминутна провера Естри петоминутна.docx