Драге учитељице и учитељи другог разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  • у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмондо или их шаљете ученицима на мејл.   
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


1.

МАТЕМАТИКА

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица "Сабирање до 20"

1) Презентација као вођено обнављање у прилогу (преузимате на рачунар и делите као документ)    ППТ

2) Гугл упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwBlFYAIN8pgY2NsAHQdeuzcSIEvonyygAlZ1AA9tVx_ajXA/viewform?usp=sf_link  (копирате линк и делите)

3) Игра за проверу савладаности сабирања до 20 : https://learningapps.org/13760789  (копирате линк и делите)

 СВЕТ ОКО НАС

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица: "Симболи наше домовине"

1) Презентација као вођено учење у прилогу (преузимате на рачунар и делите као документ)    ППТ

2) Гугл упитник за проверу савладаности градива: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5pEDjQc3kXRMsKZs5RtGiS2E_mPvYwVVXOuJM-de9QPIa2w/viewform?usp=sf_link

 СРПСКИ ЈЕЗИК

Наставна јединица "На крају лета" Г. Илић

Дигитална лекција :  https://www.thinglink.com/scene/1352634488416370691


2.

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Аутор: Маја Радмановић

Наставна јединица: "Тајна" Мирослав Антић (по Читанци Берковић, Шарић)

1) Дигитална лекција: https://www.thinglink.com/scene/1358164846062862338 (копирате линк и делите)

2) Презентација : "Провери колико разумеш прочитано" ППТ

 

Аутор: Милена Алексић

Наставна јединица:"Тајна" Мирослав Антић (по Читанци Бабуновић, Манојловић)  

1) Презентација     ППТ

2) Тест/упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjkF81d0FoiHa4mb71RRWE0mO51A7md_4vdY3XnXIc-_RgSg/viewform (копирате линк и делите)

3) Квиз/игра https://wordwall.net/sr/resource/4089865

 

Аутор: Милена Алексић

Наставна јединица: Слог, растављање речи на слогове (Поуке о језику Јухас, Јовић)

1) Презентација  ППТ

2) Игра/квиз https://wordwall.net/sr/resource/4098162

3) Тест/упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLWK7PKjcB2R7r-GOlL5fIfBBuGqMuZPPjehEH5BAg8PXRA/viewform?usp=sf_link

СВЕТ ОКО НАС

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица: "Лепо је имати родбину"

1) Презентација   ППТ

2) Квиз/ игрица https://learningapps.org/display?v=p9sirg2jk20

 МАТЕМАТИКА

Аутор: Маја Радмановић

Наставна јединица: Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (36 + 7) (по уџбенику Иване Јухас)

1) Презентација  ППТ

2) Тест/упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcdYLdldN1B5wx30tNzaCedXKJ2UcRj8LJnnoBGIP6nn2Pwg/viewform?usp=sf_link (копирате и делите)

3) Игра/квиз https://wordwall.net/sr/resource/4081526


3.

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Аутор: Милена Алексић

Наставна јединица: "Два писма" драмски текст

1) Презентација

2) Тест/упитник  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCX3IbVuJi_NXCjlTenijr20we6cNNBU9bsWaENR8iFSwrCA/viewform?usp=sf_link

(копирате линк и делите)

3) Квиз/игра https://wordwall.net/sr/resource/4101309 (копирате линк и делите)  

4) Аудио запис

МАТЕМАТИКА   

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица: Сабирање двоцифрених бројева

1) Презентација 

2) Квиз/игра https://learningapps.org/display?v=phdit03ua20

СВЕТ ОКО НАС

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица: Здрава исхрана

1) Презентација 

2) Квиз/ игрица (на последњем слајду презентације) 

3) Игрица додатак https://wordwall.net/sr/resource/4223068

 

Аутор: Светлана Павловић

СВЕТ ОКО НАС

Наставна јединица: Лепо је имати родбину 

-- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegnA5t667SNCoQ1zAPrbYElnDGiyCbCTh_YfJUlKi10A-nDg/viewform  

МАТЕМАТИКА

Наставна јединица: Одузимање једноцифреног од двоцифреног броја

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwBlFYAIN8pgY2NsAHQdeuzcSIEvonyygAlZ1AA9tVx_ajXA/viewform  

Наставна јединица: Сабирање двоцифрених бројева

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwlYBTsn7ZDl6rFl29CLoO2J2TyjPMtPWaWHHgbl8uMjtVFQ/viewform?usp=sf_link 


4.

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Аутор: Милена Алексић

Наставна јединица:"Слатка математика" драмски текст (по Берковић, Шарић)

1) Презентација 

2) Тест/упитник 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7n8Jjd6Hghh0uYVHyfw2P1RVKxanL1hR-UykHykFUahg9nA/viewform?usp=sf_link  (копирате линк и делите)

3) Квиз/игра https://wordwall.net/resource/4270927    (копирате линк и делите)  

Наставна јединица: Обавештајне реченице (по Јухас, Јовић)

1) Презентација 

2) Тест/упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffvCRP4Pvx050FuYRA8cCZVOi5WW4oHrEgQGR6KuOIibEo7w/viewform?gxids=7757

(копирате линк и делите)

3) Квиз/игра https://wordwall.net/resource/4365306    (копирате линк и делите)  

МАТЕМАТИКА   

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица:Сабирање и одузимање 

1) Презентација 

2) Квиз/игра  https://learningapps.org/13986420

СВЕТ ОКО НАС

Аутор: Светлана Павловић

Наставна јединица:Школа, породица, симболи наше домовине, здрава исхрана (систематизација)

1) Презентација 

2) Квиз/ игрица/слагалица

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=011b971d8818 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=18cef1f2342b