Драге учитељице и учитељи четвртог разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  • у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.

 

11. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица: Иузрачунавање површине правоугаоника - утврђивање

1. Презентација: Израчунавање површине правоугаоника by branislava73 on Genially

2. Упитник/тест:  Израчунавање површине правоугаоника

3) Квиз: Израчунавање површине правоугаоника

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:   Биљни и животињски свет - станишта

1. Презентација са упитником: 

Биљни и животињски свет станишта у Србији by Milica Petrovic on Genially

2)  Провера кроз игру:

Биљни и животињски свет 1.

Лековите ливадске биљке

Шуме

Састави правилан ланац исхране.

3) Упитник:Биљни и животињски свет станишта у Србији


12. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица: 52. час  - "Израчунавање површине квадрата" - обрада

1. Презентација:Израчунавање површине квадрата by branislava73 on Genially

2. Упитник/тест: Израчунавање површине квадрата

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица: 55. час - "Изводљивост сабирања, односно одузимања у скупу N" - обрада

1. Презентација: Изводљивост сабирања, односно одузимања у скупу N by branislava73 on Genially

2. Провера кроз игру: Изводљивост сабирања, односно одузимања у скупу N by branislava73 on Genially

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:   Ретке и угрожене биљке и животиње у Србији

1. Презентација са упитником: Ретке и угрожене биљке и животиње by Milica Petrovic on Genially

2)  Провера кроз игру:Угрожене биљне и животињске врсте у Србији

Ретке и угрожене врсте у Србији

3) Упитник:Ретке и угрожене биљне и животињске врсте у Србији

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Придеви

1. ПрезентацијаПридеви, 54. час (1).pptx

2. Упитник: Придеви (54. час)

3.  Провера кроз игру: Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз.


13. НЕДЕЉА

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов  

Наставна јединица: Зависност збира од промене сабирака, обрада

1. Презентација: Зависност збира од промене сабирака by branislava73 on Genially

2. Упитник/тест: Зависност збира од промене сабирака

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица:   Национални паркови Србије

1. Презентација са упитником: Национални паркови Србије, утврђивање by Milica Petrovic on Genially

2)  Провера кроз игру: Заштићена подручја Србије

Национални паркови Србије

3) Упитник: Национални паркови Србије

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Градивни придеви

1. ПрезентацијаГрадивни придеви, 59. час .pptx

2. Упитник: Градивни придеви (59. час)

3.  Провера кроз игру: Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица)

Градивни придеви (Мудрица 4, задатак 3. Именица-градивни придев)