Драге учитељице и учитељи четвртог разреда,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  • у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.   
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.

 


1.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица "Београд, главни град Србије"

1) Материјал за вођено учење 

2) Квиз као петоминутна провера: 

3) Гугл упитник као провера савладаности градива 

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица "Записивање декадних јединица"

1) Материјал за вођено учење: (копирате линк и делите)

2) Гугл тест

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица "Виолина", Мирослав Демак

1) Презентација

2) Гугл упитник за проверу разумевања прочитаног

3) Аудио запис текста  (преузимате на рачунар и делите као документ


2.

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: Читање и писање бројева до милион

1) Читање и писање бројева до милион - презентација (копирате линк и делите)

2) Читање и писање бројева до милион - квиз/откривалица (копирате линк и делите)

3) Тест/упитник (копирате линк и делите)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Заједничке и властите именице (утврђивање)

1) Презентација

2) Тест/упитник  (копирате линк и делите)

3) Квиз/игра (копирате линк и делите)

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Држава Србија

1) Презентација 

2) Тест/упитник (копирате линк и делите)

3) Игрица/квиз:  (копирате линк и делите)


3.

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: Бројеви већи од милион

1)  Презентација (копирате линк и делите)

2) Тест/упитник (копирате линк и делите)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: "Плави зец" Душан Радовић

1) Презентација     Презентација садржи упитник на слајду у виду линка, али је линк дат и одвојено.

2) Тест/упитник  (копирате линк и делите)

3) Игра/квиз

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Рељеф Србије

1) Презентација (копирате и делите) Игре и упитник су део презентације, али их делимо и одвојено

2) Тест/упитник  (копирате линк и делите)

3) Игрица/квиз  (копирате линк и делите)


4.

МАТЕМАТИКА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Наставна јединица: Бројевна полуправа

1)  Презентација Бројевна полуправа  (копирате линк и делите)

2) Тест/упитник  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3j3S9HiYpZyoZkgzUEfoYBysuok7h-EUrxhcXvQs7wYBdKg/viewform?usp=sf_link (копирате линк и делите)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Именице

1) Презентација https://view.genial.ly/5f5fe2e279626a0d71282a47/interactive-image-imenice-4-razred-utvrivae   

2) Тест/упитник: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqRYuSnywRf2-7fB3XgiiByBjf4X2y8nQsVZ_-EHtKWlk0oQ/viewform (копирате линк и делите)

3) Игра/квиз 

https://wordwall.net/sh/resource/4329253
https://wordwall.net/sh/resource/4330780
https://wordwall.net/sh/resource/4331598  

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Аутор: Милица Петровић

Наставна јединица: Рељеф Србије-узвишења

1) Презентација https://view.genial.ly/5f62768a51337070914e087f/presentation-reef-srbie-uzvishea   (копирате и делите)

2) Тест/упитник  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUCmBfJexthuMGa8Z2Fgw3Z5G1owApI85RhIJMPh2NHPxbPw/viewform?usp=sf_link    (копирате линк и делите)

3) Игрица/квиз:  (копирате линк и делите)  

https://wordwall.net/sh/resource/4360670
https://wordwall.net/sh/resource/4331204