Драги наставници биологије,

Са жељом да вам олакшамо рад у школи и онлајн наставу, делимо са вама припремљене материјале за часове које можете користити:

  •  у раду у школи
  • на Гугл учионици
  • за дељење путем Едмода и Вајбера

Аутори материјала су корисници Едукиних уџбеника, ваше колеге из наставе и праксе.

Рађени у складу са захтевима формативног оцењивања, који као важну компоненту садрже и развој способности самопроцене код ученика.

  • Презентације (дате у прилозима) можете преузимати на своје рачунаре и дорађивати их. Постављате их у форми документа на Гугл учионицу, Едмодо или их шаљете ученицима на мејл.
  • Гугл упитнике/тестове користите на два начина : а) као тестове који служе за вежбање и припрему за проверу знања са повратном информацијом за ученика,  б) као модел за креирање сопствених тестова, ако желите лично прегледате ученичке радове. Упинике користите копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.
  • Игре и квизови ће послужити као микротестови, петоминутне провере знања и разонода ученика кроз учење.  Користите их копирањем линка и дељењем на Гугл учионици, путем Вајбера или Едмода.

Достављени материјали су усклађени су са Планом за ванредне ситуације који је прописао ЗУОВ.


17. НЕДЕЉА

Ауторке: Весна Милетић, Душица Комановић

ПЕТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Живот на копну - услови и адаптација

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiGtuC0Eh78M_dXho

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiGxgky-KSXILqO5o?e=v2blI5

ШЕСТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Систем за излучивање

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiG1pXWiV2WZBns1B

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiG89WrTr1N2q-8F3

СЕДМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Животни процеси код биљака

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiHE6a42gJ7ULcjAu

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiHLqPqhudt56F1Da

ОСМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Агроекосистеми

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiHRGIWl3eGsgmyxM

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiHYvKCn0Tj1jhRJ2


18. НЕДЕЉА

Ауторке: Весна Милетић, Душица Комановић

ПЕТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Живот у води; услови и адаптација

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiS17WqEsUTAWiItU

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiTkWBd77lPqmwWtN

3) Игрица: https://wordwall.net/sh/resource/9767608  

ШЕСТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Размножавање човека

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiTA9NT3HPKoMFvWV

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiS6o7oEzsab4SJVZ

3) Игрица: https://www.educaplay.com/learning-resources/8111165-polni_organi_coveka.html  

СЕДМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Размножавање биљака са семеном и размножавање биљака без семена  

1) Презентација са квизом: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiTG1yAIa2c-kwE2D

2) Наставни листићи: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiTJ2MMOptgNxIU8X

https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiTR3blXA2HWAgzRI

3) Игрица: https://wordwall.net/sh/resource/9767507  

ОСМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Поређење екосистема  

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiTYCveUew7p4SduV

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiTeNBF-mkHCAFun-

3) Игрица: https://wordwall.net/sh/resource/9752644


 19. НЕДЕЉА

Ауторке: Весна Милетић, Душица Комановић

5. разред

Наставна јединица: Живот под земљом

1)Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiVcM3uheeAEAtrAm

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiVhKfeIGJCYBudk0

3)Игрица за вежбање: https://wordwall.net/sh/resource/9883351

6. разред

Наставна јединица: Размножавање биљака

1)Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiVqxFWRsXVvKXE6i

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiVvoTTAxDk1F10hi

Игрица за вежбање: https://wordwall.net/sh/resource/9883983

7. разред

Наставна јединица:Раст и покрети биљака

1)Презентација:https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiV1JrvT_0XVbQy3u

2) Наставни листићи:а)https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiV8kyEYs5UC0Mc63

б)https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiWG6hbBmMUirukeQ

3) Игрица за вежбање: https://wordwall.net/sh/resource/9885478

8. разред

Наставна јединица: Угрожавање и заштита екосистема

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AsyuqRyRslgiiWNhaRMvm2FHJGX2

2) Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AsyuqRyRslgiiWQsgIJSE6okvBqi

3) Игрица за вежбање: https://wordwall.net/sh/resource/9888486


20. НЕДЕЉА

Аутори: Весна Милетић и Душица Комановић

5. разред

Наставна јединица: Прилагођености у словима животне средине

                                Јединство грађе и функције као основ аживота-ученичка самопроцена

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hVGSsmp3lCBOjPLD?e=P2kvFz

https://1drv.ms/w/s!AssAL6lEZxb5hVL80Mk2QVsina7c?e=yOdTLR

2) Игрица за вежбање: Јединство грађе и функције-систематизација 5 разред

6. разред

Наставна јединица: Излучивање  и размнозавање као квиз

Основни животни процеси на нивоу организма(систематизација) -листић за понављање

Јединство грађе и функције као основа живота(систематизација)-ученичка самопорцена 

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hVTBrvOk4_d0GacH?e=Pi7BXJ

2) Листић за понављање: https://1drv.ms/w/s!AssAL6lEZxb5hVX2Ir5iRgf1V2XS?e=F1dCDC

Основни животни процеси на нивоу организма-6 разред.docx

3) Игрица за вежбање: Јединство грађе и функције као основа живота-6.разред

7. разред

Наставна јединица: Јединство грађе и функције као основа живота-систематизација

                           Листић за систематизацију Живот биљке

1) Презентација: Јединство грађе и функције као основа живота-7 разред.pptx

2) Листић за понављање: Живот биљке-7 разред.docx

3) Игрица за вежбање: Јединство грађе и функције као основа живота-7.разред

8.разред

Наставна јединица: Категорије заштићених природних и културних добара и црвене књиге флоре и фауне

                                  Унапређивње животне средине

1) Презентација: Унапређивање животне средине.pptx

https://1drv.ms/p/s!AssAL6lEZxb5hVzCr716g2jXm7--?e=xcoAqE

2) Листић за понављање: КАТЕГОРИЈЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА.doc

3) Игрица за вежбање: Заштићена природна добра


 21. НЕДЕЉА

Ауторке: Весна Милетић и Душица Комановић

ПЕТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Наслеђивање особина

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqbpAFes22xLLd4OI

2)Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqaVhlFQ9bV_6X6LI

3) Игра: https://wordwall.net/sh/resource/10556970

ШЕСТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Животна средина и њени делови

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqcaKBSn_sNYnvO44

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqcyEhULFYHYEqc74

3) Игра: https://wordwall.net/sh/resource/10557945

СЕДМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Заштита тела

1)Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqd1x_7ZIBe4iSFzY

2)Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqdYLYY2BMwFWk5LQ

3)Игра https://wordwall.net/sh/resource/10560735

ОСМИ РАЗРЕД

1)Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqeg_u22osDPFjtzM

2)Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqeHdNv25oLZvh2TM

3)Игра: https://www.educaplay.com/learning-resources/8277656-klimatske_promene.html


 22. НЕДЕЉА

Ауторке: Весна Милетић и Душица Комановић

ПЕТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Родитељи и потомци

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgQpSRNHUNgzCUS7x

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgQzkIo9nuP8wVPvl

3) Игрица: https://www.educaplay.com/learning-resources/8365298-roditelji_i_potomci.html

ШЕСТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Популација и ланци исхране

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgQ6rU-MnaXmO5cxt

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgQ_E-7yobnccuRhb

3) Игрица: https://www.educaplay.com/learning-resources/8356727-populacija_i_lanci_ishrane.html

СЕДМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Потпора и покретљивост

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgREVZdsk0P9bkWuH

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgRLqOWYqvuoqf7gM

3) Игрица: https://www.educaplay.com/learning-resources/8343266-potpora_i_pokretljivost.html

ОСМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Оштећење озонског омотача

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgRSLoAFfeKyR-_k4

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgRaS6F86H0jP3jjq

3) Игрица https://www.educaplay.com/learning-resources/8365403-oste_enje_ozonskog_omotaca.html


 23. НЕДЕЉА

Ауторке: Душица Комановић и Весна Милетић

ПЕТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Узроци разноликости потомака

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgRiS2eLYf4EXIEF1

2)Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgRqBRiSEr-GOEisC

3) Игра: https://www.educaplay.com/learning-resources/8431235-uzroci_raznolikosti_potomaka.html

ШЕСТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Еколошки фактори

1) Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgRyF1w6ETZnNy5He

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgR4p-eDSw6q6GptZ

3) Игра: https://www.educaplay.com/learning-resources/8431044-ekoloski_faktori.html

СЕДМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Пријем и реаговање на дражи

1)Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgSC4kjaNIrhCXOkg

2)Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgSLV6F2HJ1Ra92fh

3)Игра https://www.educaplay.com/learning-resources/8430883-prijem_i_reagovanje_na_drazi.html

ОСМИ РАЗРЕД

Наставна јединца:  Киселе кише и сушење шума  

1)Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgSSh8BF7NZaHSjJj

2)Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgSWiS8blQYd9jkOF

3)Игра: https://www.educaplay.com/learning-resources/8430662-kisele_kise_i_susenje_suma.html


 24. НЕДЕЉА

Аутори: Душица Комановић, Весна Милетић

5. разред

Наставна јединица: Утицај фактора средине на биљке

1) Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgUENmBWePy4DOqg9

2)  Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/12079372

3) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgUfF45YnnxtE93L-

6. разред

Наставна јединица Антропогени фактор и облици загађења животне средине

1) Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgUUKRe4h9Z60cl7x

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgUMjkLJ4dDB1mz_I

3) Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/12079861

7. разред

Наставна јединица: Нервни систем

1) Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgUkxbzFkkF0y-HYq

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgUtfh2OXMCKmppT1

3) Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/11951947

8. разред

Наставна јединица: Ерозија земљишта-ширење пустиња

1) Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgU2_ga2AFb5nIy3N

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgU_2a--H_kY_ULbC

3) Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/12036586


 25. НЕДЕЉА

Ауторке: Душица Комановић и Весна Милетић

ПЕТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Утицај фактора спољашње средине на животиње

1) Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgV_5SnfxUrHsnfNM

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgV1kEtmyqwlWSNaH

3)Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/12480693

ШЕСТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Живот у екосистему-утврђивање

1. Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgVtB0ugeJzkupMKO

2. Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/12405652

СЕДМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Обезбеђивање енергије 

1. Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgVo35ZCgB7LU6KsG

2. Наставни листи: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgVjeZ5JNWfB4LCtZ

3. Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/1240470

ОСМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Загађивње земљишта и нестајање врста

1) Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgWZlzwksRwNA0H0K

2)Наставна јединица: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgWiNupDQY86H91h3

3) Игрица https://www.educaplay.com/learning-resources/8633003-uzroci_zaga_ivanja_zemljista.html


 26. НЕДЕЉА

Ауторке: Душица Комановић и Весна Милетић

ПЕТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Заштита врста

1) Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgXBp4AEeuVYDxW8u

2) Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgXHRzA6ambNrl7Ro

3) Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/12927866

ШЕСТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Наследни материјал

1. Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgXO4jAuOMvSEsLfc

2.. Наставни листић https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgXQaEU6RhWvWWwx1

3. Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/12930516

СЕДМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Транспорт супстанци кроз тело

1. Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgXYdSNXbJi5BKd5x

2. Наставни листић: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgXi8iskQ-F4Oz8Ug

3. Игрица за вежбање https://wordwall.net/sh/resource/12932985

ОСМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: ОДРЖИВИ  РАЗВОЈ И  ЕКОЛОШКО  ПРАВО

1) Презентација https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgXoQPPTGU8G8JBNt

2)Наставна јединица: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgXuEGyZ2iUGKV2o2

3) Игрица https://www.educaplay.com/learning-resources/8712867-odrzivi_razvoj.html


27. НЕДЕЉА

Ауторке: Душица Комановић и Весна Милетић

ПЕТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Животиње као кућни љубимци

1) Презентација: Кућни љубимци.pptx

2) Наставни листић: КУЋНИ ЉУБИМЦИ.doc

3) Игрица за вежбање: Домаће животиње

ШЕСТИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Природна и вештачка селекција

1) Презентација: Природна и вештачка селекција - 6. разред.pptx

2) Наставни листић: ПРИРОДНА И ВЕШТАЧКА СЕЛЕКЦИЈА - 6. разред.doc

3) Игрица за вежбање: Природна и вештачка селекција

СЕДМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Излучивање

1. Презентација: Излучивање - 7. разред.pptx

2. Наставни листић: ИЗЛУЧИВАЊЕ.doc

3. Игрица за вежбање: Излучивање 7. разред

ОСМИ РАЗРЕД

Наставна јединица: Природни ресурси

1) Презентација: Природни ресурси.pptx

2) Наставни листић: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ.doc

3) Игрица: Реши анаграм тако да добијеш обновљиве ресурсе.


 28. НЕДЕЉА

ПЕТИ РАЗРЕД

Гајене животиње

1) ПРЕЗЕНТАЦИЈА: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqggDzyk9mrg0PIlCk

2) ЛИСТИЋ: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqggFNargU1-8R12VP

3) ИГРИЦА https://wordwall.net/sh/resource/13871377

ШЕСТИ РАЗРЕД

Постанак живота на земљи

1)ПРЕЗЕНТАЦИЈА: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqggOqwh9DkaZt-IND

2)ЛИСТИЋ https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqggRqY6OMAMoDDUhA

3) ИГРИЦА https://wordwall.net/sh/resource/13871915

СЕДМИ РАЗРЕД

Размножавање и животни циклуси животиња

1)ПРЕЗЕНТАЦИЈА https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqggY0WeG-2hSom_rv

2) НАСТАВНИ ЛИСТИЋ https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqggdt9yosRy3b5QQT

3) ИГРИЦА https://wordwall.net/sh/resource/13872398

ОСМИ РАЗРЕД

Енергетска ефикасност

1) ПРЕЗЕНТАЦИЈА https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqggmQC9iRaMf9sWLQ

2)НАСТАВНИ ЛИСТИЋ https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqggv3O7j5bky0-mSM

3) ИГРИЦА https://www.educaplay.com/learning-resources/8840912-energetska_efikasnost.html


 29. НЕДЕЉА

Ауторке: Весна Милетић и Душица Комановић

ПЕТИ РАЗРЕД

Значај биљака за човека и израда хербаријума

Прeзентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgh5yZ-h-ZlGZC6Ks?e=s9AncK

Листић: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgh-jt2vknNjXr9dd?e=JNSP6L

Игрица: https://wordwall.net/sh/resource/14233098

ШЕСТИ РАЗРЕД

Дрво живота

Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgiCd4pq-5uGkyfnV?e=ydH7TP

Листић: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgiFvrrLeazXv9dp4?e=jvVBXk

Игрица: https://wordwall.net/sh/resource/14233098

СЕДМИ РАЗРЕД

Јединство грађе и функције

Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgiXs7P9Ztw4mRkIP?e=B9piNP

Листић: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgiSNncCOteiGrf10?e=L0amvV

Игрица: https://www.educaplay.com/learning-resources/8910126-sistemi_organa_kod_coveka.html

ОСМИ РАЗРЕД

Отпад и рециклажа

Презентација: https://1drv.ms/p/s!AkDMDa6aSVqqgiJNYNG0KTLtYJar?e=zJnUXt

Листић: https://1drv.ms/w/s!AkDMDa6aSVqqgiMpHUQHOIglHcbA?e=ffLzeI

Игрица: https://www.educaplay.com/learning-resources/8910126-sistemi_organa_kod_coveka.html