Ново Едукино издање

Сања Грковић
СРПСКИ ЈЕЗИК –  НАУЧИ КРОЗ ВЕЖБАЊА

ТЕСТОВИ и ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА (ЦД)

  • Сасвим нов, модеран и квалитетан материјал, функционалан и ефикасан у процесу учења и провере знања,намењен ученицима 5, 6, 7. и 8. разреда основне школе.
  • Одговара Наставном плану и програму (стандардима и исходима), самосталном раду ученика и раду у школској настави, драгоцен током припремања ученика за завршни испит,али и за такмичења.
  • Осмишљен према принципима програмираног учења, интерактиван иподстицајан за постепено савладавање наставних садржаја из српског језика, правописа и језичке културе.
  • Електронска збирка је идеално наставно средство и за рад на часовима српског језика од петог до осмог разреда, јер је градиво тако издељено да одговара наставним садржајима који се постепено усвајају у старијим разредима. Изразито је погодна и за  групни рад на рачунару и на тзв. „паметној табли“.
  • ТЕСТОВИ и ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА на специфичан начин „организују“ ученику припремање завршног испита из српског језика (граматике): ученик, најпре, интерактивно усваја (обнавља, утврђује) знања уз помоћ збирке–електронског додатка, кроз вежбања и подсетнике (који су граматика у малом). Задаци су разнолики, по тежини и по облику. Ученик има могућност да одмах добије повратну информацију о тачности својих одговора. После сваке од шест области ученик може да провери исходе, при чему му се сугерише на које задатке и теме треба да се врати и поново их проучи кроз вежбања. Занимљивости служе да негују радозналост, да задовоље шира интересовања ученика и да подстичу на креативност и језичко мишљење. Ученику се препоручује да задатке у штампаним тестовима ради тек када савлада све задатке из електронске збирке. Провера тачности одговора из теста показаће ученику у којој је мери савладао градиво српског језика за завршни испит.
      

Погледајте промо видео материјал о електронској збирци!

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа