Уџбеник Техника и технологија за 7. разред основне школе аутора Драгана Голубовића представља поуздани водич, подстичући ученика на креативно размишљање које се најчешће реализује израдом мини пројеката и модела. Књига развија стваралачко техничко мишљење, унапређује радне способности и склоност ка самообразовању. Моделовањем машина и механизама ученик се подстиче на развијање и поштовање традиција, стандарда и достигнућа у техници. Ученик се уводи, путем мини истраживања и експеримента, у нове области технике, богаћујући своје знање и интересовање за област машиноградње. Као резултат интересовања које уџбеник подстиче, очекује се и значајан утицај на правилно професионално опредељење ученика.

Радна свеска као додатно наставно средство садржи велики број задатака за вежбање и проверу знања.

Конструкторски комплет са ЦД-ом даје подршку за укупну реализацију практичних вежби.

Уџбеник је праћен и интерактивним дигиталним уџбеником на Мозаик платформи.

Стручну подршку наставнику чине:

  • Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином сајту и порталу) 
  • Дидактички обликовани постери за учионице

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа