7. разред ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ОСНОВНИ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЧИНЕ:

 1. OVER THE MOON7, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 7. РАЗРЕД - уџбеник,  аутор: Божидар Никић
 2. OVER THE MOON 7, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 7. РАЗРЕД – радна свеска,  аутор: Божидар Никић
 3. АУДИО ЦД 1 и ЦД2 за наставника уз Приручник, ЦД 3 (за ученика уз радну свеску)

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ:

 • У уџбенику OVER THE MOON 7 су пажљиво обрађене тематске јединице које могу да мотивишу ученике овог узраста. Текстови су занимљиви и неки од њих имају карактер текстова из популарног часописа National Geographic. Предност овог уџбеника је и повезаност са осталим наставним предметима (матерњи језик, књижевност, историја, географија, музика, уметност, биологија) чиме се задовољавају принципи међупредметне компетенције.
 • Граматика је обрађена на савремен, индуктиван начин. Граматичке структуре се прво јављају у оквиру текстова у којима се могу уочити у контексту. Затим се кроз визуелно истицање тих граматичких структура, контрастирање и сл. ученицима скреће пажња на њихову форму и употребу. Тиме се обезбеђује већа интеракција од стране самих ученика и трајније усвајање граматичких структура које се базира на расуђивању, повезивању и уочавању.
 • Део Across Cultures садржи занимљиве и едукативне текстове о различитим културама и обичајима који имају за циљ да подстакну ученике да истраже аспекте своје културе као и и да индивидуално или у сарадњи са другим ученицима учествују у изради пројеката чиме даље развијају своје интеркултурне компетенције.
 • Забавне стране под називом Fun Page додатна су мотивација за ученике кроз загонетке, шале, као и друге забавне активности намењене за равијање логичког размишљања, а у спрези за лексиком дате лекције.
 • Guided Writing омогућава ученицима да развију вештину писања користећи принцип – писање према датом моделу.
 • РАДНА СВЕСКА у потпуности прати садржај уџбеника. Све активности у радној свесци осмишљене су тако да увежбавају вокабулар, изговор и граматичке структуре које се налазе и у уџбенику. Упутства су јасна и прецизна. На крају радне свеске налазе се сажета граматичка правила дата по поглављима, исцрпна листа речи са значењем на српском језику и фонетском транскрипцијом, решења вежбања за ученике, листа неправилних глагола и списак фонетских симбола. Радну свеску прати ЦД 3.

 

СТРУЧНА ПОДРШКА УЗ УЏБЕНИК:                

 1. Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу);
 2. ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК на МОЗАИК платформи  који у потпуности прати штампани уџбеник и обогаћује га динамичним, интерактивним вежбањима и богатим и занимљивим 3Д материјалом и видео снимцима.

-           Аудио запис уџбеника;

-           Видео материјал тематски уклопљен у наставну јединицу

-           3Д материјал кроз који се ученицима може на интерактиван начин приближити одређена тема

-           Тестови кроз које се проверава разумевање текста, слике, исказа или речи кроз најразноврсније активности по систему превлачења,  

            вишеструког избора, упаривања, уписивања итд. (Fill in the gaps; Complete the sentences; Mark the correct answer; Match the pairs; Rewrite

           the sentences).

 

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЧИНЕ:

 1. ГРАМАТИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (Слађана Танасијевић):  
 • одобрено
 • јасна и концизна структура
 • једина граматика са вежбањима на нашем тржишту,
 • обухвата целоградиво основне школе

       2. ТЕСТОВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 7. РАЗРЕД  (Слађана Танасијевић), 

 • Батерија од 12 тестова, укључујући финални који су пригодни као иницијални у наредном разреду на почетку школске године, рађени за две групе ученика,
 • прилагођени новом Плану и програму

  

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа