ЕДУКИНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДРЖАНО УЧЕЊЕ
 
Упознајте нове Едукине материјале за електронски подржано учење, званично одобрене и доступне за рад од ове школске године.
 
НОВИ ДИГИТАЛНИ ИНТЕРАКТИВНИ УЏБЕНИЦИ – ОДОБРЕНО!

Први разред:

1.    Читанка за први разред основне школе
2.    Свет око нас за први разред основне школе
3.    Математика за први разред основне школе
4.    Енглески језик за први разред основне школе

Пети разред:

1.    Техника и технологија за пети разред основне школе
2.    Историја за пети разред основне школе
3.    Енглески језик за пети разред основне школе

•    прегледно структуиран садржај доступан на свим екранима (десктоп и лаптоп рачунари, таблети, телефони)
•    висок ниво интерактивности (интерактивни налози и задаци у лекцијама и тестови за проверу, са повратном информацијом о тачности)
•    мултимедијални садржаји: анимације, аудио-визуелни садржаји, галерије слика, филмови
•    могућност додавања садржаја
•    подршка штампаним уџбеницима, погодни за самостални рад ученика и рад на часу
•    праћени подршком за наставника у виду интерактивних контролних задатака за проверу знања и припрема за час
•    у потпуности у складу са Планом наставе и учења
•    на интерактиван начин прате садржаје Едукиних штампаних уџбеника

 
ЕДУКИНИ КУРСЕВИ НА MУДЛ ПЛАТФОРМИ

Одобрени курсеви на мудл платформи:

1.    Биологија запети разред основне школе
2.    Историја за пети разред основне школе
3.    Енглески језик за пети разред основне школе
4.    Српски језик за пети разред основне школе
5.    Информатика за пети разред основне школе

•    настали у сарадњи са стручњацима из Moodle мреже Србије
•    покривају цело градиво предмета
•    динамично дигитално окружење омогућује наставнику да курс мења у складу са својим професионалним потребама и према интересовањима ученика
•    највиша оцена методичке заснованости
 
НОВА ЕДУКИНА ДОДАТНА СРЕДСТВА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

1.    Весела математика плус за први разред основне школе
2.    Свет око нас за први разред основне школе
3.    Научи кроз вежбања - српски језик (припрема за матуру)
4.    Интерактивна вежбања уз Читанку за 5. разред основне школе
5.    Интерактивна вежбања уз Граматику за 5. разред основне школе

 

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа