Поштовани,

Дана 3.5.2018. Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило је измену у Каталогу одобрених уџбеника за први и пети разред.

Из Каталога су уклоњене радне свеске које нису предвиђене Планом уџбеника (радне свеска за енглески језик за 1. разред, радне свеска за српски језик за 5. разред), као и материјали који тим планом нису били ни дефинисани.

Министарство је на овај начин исправило пропуст начињен у верзији Каталога од 3. 5. 2018., који је створио нетачну слику о томе шта чини основни комплет уџбеника и шта издавачи отуда могу школама понудити као основни комплет.

Овим вас такође обавештавамо да ће Издавачка кућа Едука имати СВЕ додатне материјале, радне свеске, бежбанке и сл, али да ти материјали нису део основног уџбеничког комплета и да је за њихову куповину потребна претходна сагласност Савета родитеља. (Члан 35 Закона о уџбеницима)

Измењени каталог МПН можете погледати на следећем линку:

www.mpn.gov.rs/udzbenici/


С поштовањем,

Уреднички тим Едуке

 

 
 
 
 
 
 
 

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа