СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 937

Аутор: др Д. Кликовац

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр.: 650-02-538/2014-06 од 3.2.2015.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa790,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

  • Садржи једанаест поглавља: свако од првих десет поглавља закључено је прегледном рекапитулацијом најважнијих појмова и њиховом класификацијом (Шта смо научили).
  • Вежбе и задаци (укупно 326) доприносе испуњавању стандарда на сва три нивоа, уз квизове, занимљиве податке и питања за размишљање, објашњења значења и порекла страних речи.
  • Представљени су и сви најважнији речници: синонима, лингвистичких и књижевних термина, англицизама и општи речници страних речи и израза, транскрипциони речници.
  • Последње поглавље (Колико знам) садржи 158 задатака груписаних по областима, за самосталну процену знања.
  • На крају књиге налазе се решења задатака, речник и регистар имена и појмова.