AIN TU? ПОЧЕТНИ УЏБЕНИК ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ГИМНАЗИЈЕ

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 9512

Аутори: Војин Недељковић, Маријана Бакић, Јелена Савић
Број и датум решења министра 650-02-6/2020-03 од 11.5.2020..

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa840,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Почетни уџбеник латинског језика за гимназије