СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 4051

Аутори: др Душка Кликовац,

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр.: 650-02-00198/2017-03 од 12.02.2018.


Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa790,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • Пробрани лингвометодички предлошци, за којима следе објашњења, примери и дефиниције, који су графички јасно међусобно одвојени.
  • Вежбања, подељена на „сасвим лака“, „прилично лака“ и „мало тежа“ (укупно 278); њима су прикључени и нарочито осмишљени задаци за ученике који желе да сазнају више, као и издвојени, опсежнији задаци, под насловом Читам и размишљам, чиме се стимулише и проверава способност ученика за интерпретацију текста, издвајање кључних информација, као и препознавање обрађених језичких феномена.
  • Основни текст је у свим поглављима пропраћен, у засебним оквирима или одељеним сегментима, квизом, шалама, пословицима, кратким занимљивим подацима и питањима, објашњењима значења и порекла страних речи, као и низом краћих текстова који се баве различитим језичким феноменима. Последње поглавље, под насловом Колико знам, садржи 161 задатак за самосталну проверу знања, груписан по областима.
  • На крају су дата решења задатака, речник и регистар имена и појмова.