ТЕСТОВИ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 6. РАЗРЕД

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 6342

Аутори: Слађана Танасијевић

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa290,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Додатни материјал уз уџбенички комплет чине Тестови енглеског језика за 6. разред (Слађана Танасијевић)
– батерија од десет тестова, укључујући иницијални и финални, који су рађени за две
групе ученика, и прилагођени новом Плану и програму наставе и учења.