Резултати 1 - 22 од 22

Издавачка кућа *ЕДУКА* доо

БИОЛОГИЈА 7, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 7073
Аутори: В. Милетић, Д. Комановић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 660,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 7, УЏБЕНИК НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Шифра: 7123
Аутори: Катарина Алексић, Катарина ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 880,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 7110
Аутор: Д. Голубовић, Н. Голубовић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 590,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНСТРУКТОРСКО ОБЛИКОВАЊЕ 7

Шифра: 7122
Аутори: Д. Голубовић, Н. Голубовић
Број ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1390,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, УЏБЕНИК

Шифра: 7100
Аутори: Д. Голубовић, Н. Голубовић
Број ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, РАДНА СВЕСКА, З.Л.

Шифра: 7210
Аутор: Зоран Лапчевић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 590,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНСТРУКТОРСКО ОБЛИКОВАЊЕ 7

Шифра: 7222
Аутор: З. Лапчевић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1390,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, УЏБЕНИК, З.Л.

Шифра: 7200
Аутор: Зоран Лапчевић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

БИОЛОГИЈА 7, УЏБЕНИК

Шифра: 7072
Аутори: В. Милетић, Д. Комановић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1040,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ГЕОГРАФИЈА 7, УЏБЕНИК

Шифра: 7063
Аутори: Н. Басарић, Д. Стојановић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 960,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

OVER THE MOON 7, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 7310
Аутор: Божидар Никић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 790,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

OVER THE MOON 7, УЏБЕНИК

Шифра: 7300
Аутор: Божидар Никић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 970,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Шифра: 7093
Аутори: Зоран Игњатовић, Драган Ђорђевић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 730,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ИЗ МУЗИЧКЕ КУТИЈЕ, УЏБЕНИК МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Шифра: 7161
Аутор: Борис Марковић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 800,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Шифра: 7121
Аутори: Катарина Алексић, Катарина ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 890,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:
Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1290,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ХЕМИЈА, ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА

Шифра: 7142
Аутори: Даница Павловић, Данијела Малинар ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 690,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ХЕМИЈА

Шифра: 7141
Аутори: Даница Павловић, Данијела Малинар ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 880,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ИСТОРИЈА 7, УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА

Шифра: 7152
Аутори: Милица Омрчен, Невена Грбовић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 990,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 7033
Аутори: Др Јелена Журић, др Јелена ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 660,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Шифра: 7032
Аутори: Др Јелена Журић, др Јелена ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ЧИТАНКА

Шифра: 7031
Аутори: Гордана Влаховић, Јагош Влаховић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 950,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ЕДУКА ВЕБ ПРОДАВНИЦА