КОНСТРУКТОР УК7, ОК7 (МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ) СА УПУТСТВОМ

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 712

Аутори: Д. Голубовић и Н. Голубовић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-00767/2010-06.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa998,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

  • подршка за реализацију практичних вежби
  • подстиче испољавање креативности, маштовитости и стваралаштва ученика

ЕДУКА ВЕБ ПРОДАВНИЦА