ИСТОРИЈА 7. РАЗРЕД- УЏБЕНИК

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 715

Аутори: М.Омрчен и Н. Грбовић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-231/2012-06 од 13.2.2013.​

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa830,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • градиво изложено јасним и једноставним речником прилагођеним узрасту ученика
  • садржи мноштво разноврсних задатака и налога који подстичу различите активности ученика
  • омогућава самостално стицање и утврђивање знања, као и истраживачки рад ученика
  • основни текст прати обиље додатног материјала (занимљивости, биографије, карте, графикони, питања и задаци, слике и илустрације)
  • питања и задаци за проверу наученог на крају сваке наставне јединице

ЕДУКА ВЕБ ПРОДАВНИЦА