ЧИТАНКА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 2042

Аутори: Марела Манојловић, Снежана Бабуновић

Број и датум решења министра 650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.


Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa770,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Први основни уџбенички комплет за српски језик чине четири уџбеника:

Читанка за 2. разред (Марела Манојловић, Снежана Бабуновић),Поуке о језику (Ивана Јухас, Моња Јовић),Латиница (Ивана Јухас) и Радна свеска (Марела Манојловић, Снежана Бабуновић). Читанка садржи потпун и пажљив увод у читање и разумевање књижевног текста, док је у Поукама о језику у целости прегледно обрађен програм из граматике. Латиница уводи ученика у овладавање техником читања и писања на другом писму, а Радна свеска омогућава да се настава предмета оствари у потпуности, уз поступно и лако учвршћивање знања из књижевности и граматике.

 

 ПРЕЛИСТАЈ