ЧИТАНКА - ЧЕЗНЕМ ДА ТИ КАЖЕМ - УЏБЕНИК

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 603

Аутор: Ј. Журић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-00813/2010-06 од 23.02.2011.Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa840,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • шест тематски уобличених поглавља која почињу најавом, а завршавају се систематизацијом градива
  • разноврсност задатака и налога
  • одлична апаратура за разумевање прочитаног
  • задаци за истраживање вануџбеничких садржаја
  • прегледна и функционална за  коришћење, а уједно садржајна и комплетна