ЧИТАНКА ЗА 6. РАЗРЕД - УЏБЕНИК

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 601

Аутор: С. Миловановић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-00264/2010-06 од 21.07.2010.​

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa840,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • шест адекватно уобличених целина којима се повезују појмови и успоставља јасан ток излагања
  • низ организационих и структурних компоненти које олакшавају учење
  • пажљиво увођење нових књижевних појмова уз стално подсећање на претходно савладане садржаје
  • садржај Читанке је повезан са садржајима других наставних области и поступно се наставља на садржаје из српског језика који су познати одраније