ТИО - ТЕСТОВИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА 8. РАЗРЕД

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 8050

Аутор: З. Лапчевић

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa290,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • 7 засебних тестова
  • занимљиви задаци за проверу разумевања наученог
  • уз сваки задатак дати су бодови
  • решења уз тестове, са упутствима за оцењивање