ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, РАДНА СВЕСКА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 6110

Аутор: Зоран Лапчевић
Број и датум решења директора ЗУОВА 2400-3/2019 од 08.04.2019.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa490,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Додатни материјал Радна свеска из технике и технологије (Зоран Лапчевић) прати садржаје
у уџбенику и у складу је са Планом и програмом наставе и учења наставног предмета,
а у функцији је утврђивања и провере усвојених знања. Обилује налозима као што су
израде техничких цртежа, радне вежбе, а такође је остављено довољно простора за рад и
остваривање сопствених идеја.

ДОСТУПНО У КЊИЖАРАМА ОД 15. АВГУСТА 2019.

ПРЕЛИСТАЈ