РАДНА СВЕСКА УЗ БУКВАР И ЧИТАНКУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 1163

Аутор: Ивана Јухас
Одобрено од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, решење бр. 1184-1-3/2018. од 2.8.2018.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa550,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис
  • Материјал намењен увежбавању штампаних и писаних слова, читању и разумевању краћих текстова, као и вежбању основних граматичких појмова

 

 

ПРЕЛИСТАЈ