МУЗИЧКА СЛИКОВНИЦА, музичка култура за први разред

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 1082
Аутори: Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр. 650-02-00085/2018-07

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa660,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

 • Уџбеник прати ЦД који садржи све примере дате за певање и слушање музике и приручник за наставнике.
 • Уџбеником су обухваћене све програмске области:
 • извођење музике
 • слушање музике и
 • музичко стваралаштво

 

ШТА ЈЕ НОВО У УЏБЕНИКУ?

 • Музички бонтон
 • Речник музичких појмова
 • Садржаји ускађени са Новим планом наставе и учлења предмета Музичка култура за 1.разред основне школе
 • Појачана је интеракција међу ученицима кроз задатке
 • Доминира учење путем питања
 • Уџбеник урађен као као стрип и као такав представља праву сликовницу којој тешко може одолети дете.

ПРЕЛИСТАЈ