ЛАТИНИЦА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 2064

Аутори: Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић

Број и датум решења министра 650-02-00177/2019-07 од 21.5.2019.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa590,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Први основни уџбенички комплет чине четири уџбеника:

Читанка за 2. разред (Марела
Манојловић, Снежана Бабуновић), Поуке о језику (Ивана Јухас, Моња Јовић), Латиница (Ивана
Јухас) и Радна свеска (Марела Манојловић, Снежана Бабуновић). Читанка садржи потпун и
пажљив увод у читање и разумевање књижевног текста, док је у Поукама о језику у целости
прегледно обрађен програм из граматике. Латиница уводи ученика у овладавање техником
читања и писања на другом писму, а Радна свеска омогућава да се настава предмета оствари
у потпуности, уз поступно и лако учвршћивање знања из књижевности и граматике.

 

ПРЕЛИСТАЈ