МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНСТРУКТОРСКО ОБЛИКОВАЊЕ

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 6130

Аутор: З. Лапчевић
Број и датум решења министра 650-02-00430/2018-07 од 4.4.2019.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa930,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

    • подршка реализацији практичних вежби

 

ДОСТУПНО У ВЕБ ПРОДАВНИЦИ ОД 15. АВГУСТА 2019.

ПРЕЛИСТАЈ