ИСТОРИЈА 8. РАЗРЕД - УЏБЕНИК

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 8070

Аутори: Н. Грбовић и М. Омрчен

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.: 650-02-583/2013-06.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa790,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • градиво изложено јасним и једноставним речником прилагођеним узрасту ученика
  • садржи мноштво разноврсних задатака и налога који подстичу различите активности ученика
  • омогућава самостално стицање и утврђивање знања, као и истраживачки рад ученика
  • основни текст прати обиље додатног материјала (занимљивости, биографије, карте, графикони, питања и задаци, слике и илустрације)
  • питања и задаци за проверу наученог на крају сваке наставне јединице