ИСТОРИЈА, РАДНА СВЕСКА СА ИСТОРИЈСКОМ ЧИТАНКОМ

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 6151

Аутор: Александар Тодосијевић
Број и датум решења директора ЗУОВА 586-3/2019 од 20.05.2019.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa590,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Радна свеска са историјском читанком за 6. разред садржајан је радни материјал
који обиљем налога за вежбање и великим бројем референтних изворних историјских
текстова доприноси бољем усвајању градива историје за овај разред.

ДОСТУПНО У ВЕБ ПРОДАВНИЦИ ОД 15. АВГУСТА 2019.

ПРЕЛИСТАЈ