ВЕЖБАНКА - ПРИРОДА И ДРУШТВО

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 4115

Аутор: Љ. Вдовић
Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
650-02-531/2015-06, од 2. 10. 2015. године

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa520,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

  ПРЕЛИСТАЈ 

  • применљива уз различите уџбеничке комплете
  • писана по стандардима постигнућа ученика који су представљени на почетку сваке теме  
  • садржи оригиналне и занимљиве задатке  
  • садржи технике учења као припрему за предметну наставу  
  • дата је и листа за самопроцену напредовања ученика, као и планирање даљих корака у раду
  • прожета кратким упутствима за здраво и безбедно понашање  
  • садржи интеграције основних садржаја свих тема