ЕДУКА БГД  Друштво за унапређење образовања је невладина организација,
добровољна, нестраначка и непрофитна асоцијација физичких и правних лица, основана на
неодређено време, ради остваривања циљева у области личног и професионалног развоја учесника
у области образовања и васпитања,унапређивања васпитно - образовног nроцеса, као и израде
пројеката из области образовања и васпитања.


Циљеви и задаци Едука БГД:

• Лични и професионални развој учесника у области образовања и васпитања;
• Унапређивање васпитно-образовног процеса;
• Израда пројеката из области образовања и васпитања;
• Заступање интереса чланова Удружења пред локалним и републичким органима;
• Организација друштвено-корисних и хуманитарних акција;
• Успостављање и развој локалне, међуградске и међународне сарадње и размене знања,искустава и добре праксе са другим Удружењима и ангажованим појединцима;
• Остваривање свих осталих циљева који могу да допринесу развоју или промоцији питања
од значаја за Удружење ЕДУКА БГД - Друштво за унапређење образовања.


Ради остваривања својих циљева Удружење предузима следеће облике активности:

• Предузимање свих адекватних мера и активности эа остваривање друштвено одговорних циљева и циљева Удружења, кроз активан рад органа Удружења и чланова Удружења;
• Продукција информативно-едукативног материјала;
• Информисање јавности и чланова о активностима Удружења, по потреби путем штампаних публикација, медија, интернет презентације и на друге примерене начине;
• Сарадња у свим облицима са чиниоцима од друштвеног значаја у Србији и иностранству, као и сарадња са заинтересованим привредним, ванпривредним субјектима и државним органима који су у позицији да помоrну остварење циљева Удружења;
• Удружење предузима све друге видове активности који су у складу са циљевима и принципима рада Удружења : ЕДУКА 6ГД - Друштво за унапређење образовања.

 
 

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа