Произвођач:
Издавачка кућа *ЕДУКА* доо
Резултати 169 - 192 од 292

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНСТРУКТОРСКО ОБЛИКОВАЊЕ 7

Шифра: 7222
Аутор: З. Лапчевић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1390,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

OVER THE MOON 7, УЏБЕНИК

Шифра: 7300
Аутор: Божидар Никић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 970,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

OVER THE MOON 7, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 7310
Аутор: Божидар Никић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 790,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:
Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 330,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ЧИТАНКА

Шифра: 8011
Аутори: Др М. Јовић, др Ј. Журић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 950,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА, УЏБЕНИК СА ВЕЖБАЊИМА

Шифра: 8012
Аутори: др Ј. Журић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

СРПСКИ ЈЕЗИК, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 8013
Аутори: др Ј. Журић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 660,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕМАТИКА 8, УЏБЕНИК

Шифра: 8210
Аутори: Р. Каровић, С. Ивановић
Број ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕМАТИКА 8, ЗБИРКА ЗАДАТАКА

Шифра: 8211
Аутори: Р. Каровић, С. Ивановић
...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕМАТИКА 8, УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА

Шифра: 8220
Аутори: Д. Омрчен, Б. Пешић
Број и ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1390,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

OVER THE MOON 8, УЏБЕНИК

Шифра: 8300
Аутори: Л. Штамбук, Г. Ракић
Број и ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 970,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

OVER THE MOON 8, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 8310
Аутори: Л. Штамбук, Г. Ракић
Број и ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 790,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕСТОВИ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 8. РАЗРЕД

Шифра: 8342 Аутор: Слађана Танасијевић

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 330,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ИСТОРИЈА 8, УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА

Шифра: 8400
Аутори: Милица Омрчен, Невена Грбовић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 990,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ГЕОГРАФИЈА 8, УЏБЕНИК

Шифра: 8410
Аутори: К. Ђорђевић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 960,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

БИОЛОГИЈА 8, УЏБЕНИК

Шифра: 8510
Аутори: Д. Комановић, В. Милетић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1040,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

БИОЛОГИЈА 8 РАДНА СВЕСКА

Шифра: 8520
Аутор: В. Милетић, Д. Комановић
Број ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 660,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ФИЗИКА 8, УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ПРИРУЧНИКОМ ЗА ЛАБ. ВЕЖБЕ

Шифра: 8610
Аутори: Н. Станчић
Број и датум ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1290,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:
Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 330,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ХЕМИЈА 8, УЏБЕНИК

Шифра: 8620
Аутори: Д.Малинар, Д. Павловић
Број ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 880,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ХЕМИЈА 8, ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА

Шифра: 8630
Аутори: Д. Малинар, Д. Павловић
Број ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 690,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 8, УЏБЕНИК

Шифра: 8710
Аутори: Д. Голубовић, Небојша Голубовић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 850,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 8, РАДНА СВЕСКА

Шифра: 8711
Аутори: Д. Голубовић, Н. Голубовић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 590,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг:

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНСТРУКТОРСКО ОБЛИКОВАЊЕ 8 ГОЛУБОВИЋ

Шифра: 8712
Аутори: Д. Голубовић, Небојша Голубовић ...

Продајна цена са попустом:
Продајна цена: 1390,00 Дин.
Попуст:
Цена / кг: