РАДНА СВЕСКА ЗА ТЕХН. И ИНФОРМ. ОБРАЗОВАЊЕ 8. РАЗРЕД

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 805

Аутори: Д. Голубовић и Н. Голубовић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

решење бр.:650-02-00780/2010-06.​Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa490,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

  • градиво представљено на занимљив, питак и пријемчив начин, у складу са планом и програмом  
  • питања за проверу знања на крају сваког поглавља уџбеника
  • богато илустрован
  • подстицајне и функционалне вежбе
  • садржаји за оне који желе да знају више
  • литература, лексикон мање познатих речи и индекс појмова
  • Радна свеска, као део уџбеника,  за самостално проверавање усвојених садржаја
  • уџбенички комплет прате радни комплети и наставна средства  у складу са савременим техничко-технолошким развојем