НОВИ КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ - СРПСКИ ЈЕЗИК

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 4061

аутори: М. Јузбашић и Н. Тркуља

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр.: 650-02-465/2014-06 од 4.2.2015.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa290,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

  иновативни контролни задаци урађени према нивоима постигнућа, са јасно дефинисаним дескрипторима постигнућа у прилогу