ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО, РАДНИ УЏБЕНИК СА ДИГИТАЛНИМ МАТЕРИЈАЛОМ НА ЦД-У

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 6121

Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић
Број и датум решења министра 650-02-00073/2019-07 од 21.5.2019.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa880,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Потпуно нов уџбеник, савремен, прилагођен новом Програму наставе и учења за 6.
разред.
• Обилује QR кодовима који воде ученике до видео-упутстава којима се додатно
појашњавају технички поступци инсталације програма или извођења сложенијих
техника рада у одабраним програмима.
• Уз уџбеник ученици и наставници добијају ЦД са дигиталним радним материјалима.
• Доступан је и у својој дигиталној, интерактивној верзији на Мудл платформи.

ПРЕЛИСТАЈ