ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - OVER THE MOON 6, УЏБЕНИК

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 6340

Аутори: Божидар Никић
Број и датум решења министра 650-02-00442/2018-07 од 20.3.2019.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa790,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Уџбеник Over the Moon 6 (Божидар Никић) чини посебним оригинална ауторска прича и
ликови у њој. Кроз уџбеник се прате догодовштине четворо деце. Ученици из лекције у
лекцију прате делове приче која одише мистеријом и неизвесношћу будући да се често
текстови и дијалози прекидају када је најзанимљивије, што кроз ишчекивање наставка
приче свакако подстиче интересовање ученика за учење енглеског језика.

• Граматика је обрађена на савремен, индуктиван начин. Граматичке структуре се
прво јављају у оквиру текстова у којима се могу уочити у контексту. Затим се кроз
визуелно истицање тих граматичких структура (контрастирање и сл.) ученицима
скреће пажња на њихову форму и употребу. Тиме се обезбеђује већа интеракција
самих ученика и трајније усвајање граматичких структура, засновано на расуђивању,
повезивању и уочавању.
• Део Across Cultures садржи занимљиве и едукативне текстове о различитим
културама који имају за циљ да подстакну ученике на истраживање аспеката
сопствене културе, као и да индивидуално или у сарадњи са другим ученицима
учествују у изради пројеката.
• Занимљивим, ауторским текстовима постигнута је корелација са другим предметима,
а забавним странама под називом Fun Page остварена је додатна мотивација за
ученике кроз загонетке, шале, као и друге забавне активности намењене развијању
логичког размишљања.
• Guided Writing омогућава ученицима да развију вештину писања користећи принцип
писањa према датом моделу.

ПРЕЛИСТАЈ